Kvinder erhverver sig F Æ R D I G H E D E R under deres B A R S E L, som er E F T E R T R A G T E T i erhvervslivet.

 

Barsel & Karriere arbejder for et paradigmeskift og en N Y  K U L T U R, hvor barsel er A N D E R K E N D T  som K A R R I E R E F R E M M E N D E.

Det fremmer L I G E S T I L L I N G, gør barsel mere P R E S T I G E F Y L D T, inviterer M Æ N D til at tage længere barsel og skaber  B A L A N C E  i  S A M F U N D E T.

LinkedIn profil med Barsel & Karriere på CVet
LinkedIn profil med barsel på CVet
LinkedIn profil med barsel på CVet
LinkedIn profil med barsel på CV
LinkedIn profil med Barsel & Karriere på CVet
LinkedIn profil med barsel på CVet
LinkedIn profil med barsel på CVet

Videoen er støttet og produceret af fantastiske: 

 

B&K is supported by 2019  ©Kvindelig Avantgarde  v/ Anna-Maria Espersen | Filmbyen 2, 8000 Aarhus C | info@kavantgarde.com | Tel. 2013 0290 
  • Hvid Facebook ikon
  • Hvid LinkedIn ikon
1L white on black.png