Kvinder erhverver sig F Æ R D I G H E D E R under deres B A R S E L, som er E F T E R T R A G T E T i erhvervslivet.

 

Barsel & Karriere arbejder for et paradigmeskift og en N Y  K U L T U R, hvor barsel er A N D E R K E N D T  som K A R R I E R E F R E M M E N D E.

Det fremmer L I G E S T I L L I N G, gør barsel mere P R E S T I G E F Y L D T, inviterer M Æ N D til at tage længere barsel og skaber  B A L A N C E  i  S A M F U N D E T.

LinkedIn profil med Barsel & Karriere på CVet
LinkedIn profil med barsel på CVet
LinkedIn profil med barsel på CVet
LinkedIn profil med barsel på CV
Skærmbillede 2019-03-06 kl. 20.51.44.png
LinkedIn profil med Barsel & Karriere på CVet
LinkedIn profil med barsel på CVet
LinkedIn profil med barsel på CVet

Videoen er støttet og produceret af fantastiske: 

 

Skærmbillede 2019-03-11 kl. 17.17.52.png